Dokumenty

Dokumenty MDK

Zarządzenie nr 2/2018 – uchwalenie zmian w statucie

Statut MDK im. Gałczyńskiego w Krakowie 27.01.2018 – tekst ujednolicony

Regulamin rady pedagogicznej

 

Deklaracja dostępności MDK

REGULAMIN WYRÓŻNIEŃ W MDK – 11.04.2017

Zgoda rodziców wizerunek, publikacja prac

 

Dokumenty rekrutacyjne

REGULAMIN-REKRUTACJI-2022

Zal.-1-Wniosek-2022

Zal.-2-Deklaracja-o-kontynuacji-2022

Zal.-3-Wniosek-szkoly-2022

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminów postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022

Zal.-5-Wniosek-dodatkowy-2021

 

Organizacja zajęć w obostrzeniach sanitarnych

Regulamin-organizacji-I-2022

Procedury-bezpieczenstwa-IX-2021

Oswiadczenie-rodzica-IX-2021

kwestionariusz

Reakcja na podejrzenie zakażeniem

 

Plany

plan zamówien MDK

plan zamówień MDK aktualizacja

 

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego z siedzibą ul. Beskidzka 30, 30-619 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę. Więcej informacji: Ochrona Danych Osobowych.