Zajęcia rytmiczne z baletem

Dla dzieci w wieku: 4-6 lat

Nauczycielka: Violetta Onderka

Podczas zajęć dzieci uczą się świadomie słuchać muzyki, wyrażać ją poprzez rytmiczne akompaniowanie i grę na instrumentach perkusyjnych oraz poprzez taniec. Ważnym elementem zajęć rytmicznych są ćwiczenia słuchowo-rytmiczne oraz różne zabawy: improwizacyjne, tematyczne z wykorzystaniem rekwizytów.

Dostępność