Struktura

Kierownictwo MDK

Teresa GrzybowskaTeresa Grzybowska – Dyrektor MDK

Wykształcenie:
socjologia – Uniwersytet Jagielloński.
studia podyplomowe – Zarządzanie oświatą – Politechnika Krakowska.
Z Młodzieżowym Domem Kultury im. K.I Gałczyńskiego związana od ukończenia studiów czyli od 1984 roku. Przez ponad 10 lat zajmowała się organizacją imprez, obecnie zajmuje się realizacją projektów edukacji obywatelskiej. Funkcję dyrektora placówki pełni od lutego 1996 roku.

Małgorzata Czub – Zastępca Dyrektora d.s. pedagogicznych

Wykształcenie:
pedagogika – Uniwersytet Jagielloński.
studia podyplomowe – logopedia – Akademia Pedagogiczna.
Z MDK związana od 1997 roku – jako nauczyciel Akademii Lolka i Bolka,
funkcję zastępcy dyrektora pełni od lutego 2009 roku.

Bożena Partyła – Kierownik organizacji imprez i promocji

Wykształcenie:
socjologia – Uniwersytet Jagielloński.
Pracuje w MDK od ponad 10 lat jako organizator imprez, funkcje kierownicze pełni od 2005 roku.

 

Monika Jędrosz – Kierownik gospodarczy

Wykształcenie: Policealne Studium Ekonomiczne.

Odpowiada za planowanie i koordynację procesów administracyjnych w MDK.

 

 

 

 

Bogusława Woźniak – Główna księgowa

Wykształcenie: Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Odpowiada za gospodarkę finansową MDK, czuwa nad prawidłowością wydatkowania środków znajdujących się budżecie placówki.

Dostępność