Zespół teatralny Alter Ego

Dla młodzieży od 15 lat

Nauczycielka: Kinga Garlicka

Zespół z najdłuższym stażem teatralnym, nastawiony na szlifowanie umiejętności scenicznych, na występy i konkursy; zespół najbardziej zaawansowany w rozwoju umiejętności scenicznych, szukający wyzwań i własnej drogi artystycznej.

Dostępność