Plastyka

Na zajęciach dzieci rozwijają wyobraźnię, kreatywność i umiejętności manualne, poznają nowe techniki plastyczne oraz poszerzają swoją wiedzę z zakresu sztuki, historii i tradycji.

A kuku kukiełki

Forma zajęć na pograniczu teatru i plastyki. Dzieci tworzą lalki teatralne, scenografię i rekwizyty do teatru kukiełkowego. Dowiadują się, co dzieje się za kulisami teatru, kim jest reżyser i aktor.

Zespół teatralny Carpe Diem

Zespół intensywnie pracujący nad rozwojem artystycznym, nauką technik teatralnych, umiejętnością publicznego występu, kreowaniem własnych spektakli.  Uczestnicy nastawieni są na wszechstronny rozwój osobowości, inspirując się psychologią, historią, filozofią, sztuką we wszelkich jej przejawach.

Zespół teatralny Interludium

Najmłodszy zespół teatralny, pracujący w równym stopniu nad technikami teatralnymi i warsztatem aktorskim, jak i nad zachowaniami socjalnymi, zdolnością do współpracy i umiejętnościami interpersonalnymi. Praca w zespole przygotowuje do występów przed publicznością i daje mocne podstawy pod późniejszy rozwój zdolności aktorskich, a nawet reżyserskich.

Dostępność