Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Rodzice i uczestnicy zajęć MDK,

Prosimy o zapoznanie się Regulaminem Rekrutacji do Młodzieżowego Domu Kultury. Podajemy terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny
2023/2024

Wniosek o przyjęcie do Młodzieżowego Domu Kultury na wybrane zajęcia w placówce, składa się do dyrektora placówki na odpowiednim druku.

Wnioski w formie papierowej można przesłać w formie skanu na adres rekrutacja@mdkgal.edu.pl lub dostarczyć osobiście do MDK.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminów postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024:
  1. Terminy składania deklaracji o kontynuację uczestnictwa w zajęciach: 22.05.2023 r. – 31.05.2023 r.
  2. Termin postępowania rekrutacyjnego: 05.06.2023 r. – 30.06.2023 r. w tym:
  • składanie dokumentów: 05.06.2023 r. – 23.06.2023 r.
  • wywieszenie list przyjętych kandydatów: 30.06.2023 r.
  1. Termin postępowania uzupełniającego: 16.08.2023 r. – 31.08.2023 r. w tym:
  • składanie dokumentów: 16.08.2023 r. – 25.08.2023 r.
  • wywieszenie list przyjętych kandydatów: 31.08.2023 r.

UWAGA w okresie rekrutacji należy uzupełnić tylko wniosek będący załącznikiem nr.1

REGULAMIN-REKRUTACJI-2023

Zal.-1-Wniosek-2023 – dla nowych uczestników w terminie: 05.06.2023 r. – 23.06.2023 r.

Zal.-2-Deklaracja-o-kontynuacji-2023 – w dniach 22.05.2023 r. – 31.05.2023 r.

Zal.-3-Wniosek-szkoly-2023

terminy rekrutacji MDK 2023-24

Zal.-5-Wniosek-dodatkowy-2023

деклар (1)

 

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Rodzice i uczestnicy zajęć MDK,

Prosimy o zapoznanie się Regulaminem Rekrutacji do Młodzieżowego Domu Kultury. Podajemy terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny
2022/2023

Wniosek o przyjęcie do Młodzieżowego Domu Kultury na wybrane zajęcia w placówce, składa się do dyrektora placówki na odpowiednim druku.

Wnioski w formie papierowej można przesłać w formie skanu na adres rekrutacja@mdkgal.edu.pl lub dostarczyć osobiście do MDK.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminów postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023:
  1. Terminy składania deklaracji o kontynuację uczestnictwa w zajęciach:

23.05.2022 r. – 31.05.2022 r.

  1. Termin postępowania rekrutacyjnego: 06.06.2022 r. – 01.07.2022 r. w tym:

a) składanie dokumentów: 06.06.2022 r. – 24.06.2022 r.

b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 01.07. 2022 r.

  1. Termin postępowania uzupełniającego: 17.08.2022 r. – 31.08.2022 r. w tym:

a) składanie dokumentów: 17.08.2022 r. – 24.08.2022 r.

b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 31.08.2022 r.

UWAGA w okresie rekrutacji należy uzupełnić tylko wniosek będący załącznikiem nr.1

 

REGULAMIN-REKRUTACJI-2022

Zal.-1-Wniosek-2022

Zal.-2-Deklaracja-o-kontynuacji-2022

Zal.-3-Wniosek-szkoly-2022

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminów postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022

Zal.-5-Wniosek-dodatkowy-2021

 

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Rodzice i uczestnicy zajęć MDK,

Prosimy o zapoznanie się Regulaminem Rekrutacji do Młodzieżowego Domu Kultury. Podajemy terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny
2021/2022

Wniosek o przyjęcie do Młodzieżowego Domu Kultury na wybrane zajęcia w placówce, składa się do dyrektora placówki na odpowiednim druku.

Wnioski w formie papierowej można przesłać w formie skanu na adres rekrutacja@mdkgal.edu.pl lub dostarczyć osobiście do MDK.

Terminy składania deklaracji o kontynuację uczestnictwa w zajęciach: 24.05.2021 r. – 31.05.2021 r.

Termin postępowania rekrutacyjnego: 01.06.2021 r. – 02.07.2021 r. w tym:

a) składanie dokumentów: 01.06.2021 r. – 25.06.2021 r.

b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 02.07.2021 r.

Termin postępowania uzupełniającego: 16.08.2021 r. – 27.08.2021 r. w tym:

a) składanie dokumentów: 16.08.2021 r. – 20.08.2021 r.

b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 27.08.2021 r.

UWAGA w okresie rekrutacji należy uzupełnić tylko wniosek będący załącznikiem nr.1

NOWY-REGULAMIN-REKRUTACJI-2021

Zał.1 -Wniosek-2021

Zał.2-Deklaracja-o-kontynuacji-2021

Zał.3-Wniosek-szkoły-2021

Zał 4 – Terminy rekrutacji -MDK-2021

Zał.-5-Wniosek-dodatkowy-2021

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Rodzice i uczestnicy zajęć MDK,

Prosimy o zapoznanie się Regulaminem Rekrutacji do Młodzieżowego Domu Kultury. Podajemy terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021

Wniosek o przyjęcie do Młodzieżowego Domu Kultury na wybrane zajęcia w placówce, składa się do dyrektora placówki na odpowiednim druku oraz w formularzu online dostępnym na naszej stronie w dniach obowiązujących terminów rekrutacji.

Wnioski w formie papierowej można przesłać w formie skanu na adres rekrutacja@mdkgal.edu.pl lub dostarczyć osobiście do MDK.

Terminy składania deklaracji o kontynuację uczestnictwa w zajęciach: 25.05.2020 r. –    01.06.2020 r.

Termin postępowania rekrutacyjnego: 02.06.2020 r. – 03.07.2020 r. w tym:

a) składanie dokumentów: 02.06.2020 r. – 26.06.2020 r.

b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 03.07. 2020 r.

Termin postępowania uzupełniającego: 17.08.2020 r. – 28.08.2020 r. w tym:

a) składanie dokumentów: 17.08.2020 r. – 21.08.2020 r.

b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 28.08.2020 r.

Po powyższych terminach prosimy o kontakt z nauczycielami i złożenie wniosku dodatkowego zał. nr 5.

REGULAMIN-REKRUTACJI
Zał. 1-Wniosek-
Zał. 2-Deklaracja-o-kontynuacji
Zał. 3-Wniosek-szkoły
Zał. 4 Terminy rekrutacji
Zał. 5 Wniosek dodatkowy

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Rodzice i uczestnicy zajęć MDK,
Prosimy o zapoznanie się Regulaminem Rekrutacji do Młodzieżowego Domu
Kultury. Podajemy terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020

1. Terminy składania deklaracji o kontynuację uczestnictwa w zajęciach:
27.05.2019 r.  –  02.06.2019 r.

2. Termin postępowania rekrutacyjnego: 03.06.2019 r. – 05.07.2019 r. w
tym:
a) składanie dokumentów: 03.06.2019 r. – 28.06.2019 r.
b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 05.07. 2019 r.

3. Termin postępowania uzupełniającego: 19.08.2019 r. – 22.08.2019 r. w
tym:
a) składanie dokumentów: 19.08.2019 r. – 21.08.2019 r.
b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 22.08.2019 r.

Wzory druków są do pobrania w sekretariacie i na stronie MDK.

NOWY-REGULAMIN-REKRUTACJI

Zał.-1-Wniosek

Zał.-2-Deklaracja-o-kontynuacji

Zał.-3-Wniosek-szkoły

Zał. 4 terminy

Zał.-5-Wniosek-dodatkowy

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego z siedzibą ul. Beskidzka 30, 30-619 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę. Więcej informacji: Ochrona Danych Osobowych.

 

Dostępność