Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Rodzice i uczestnicy zajęć MDK,

Prosimy o zapoznanie się Regulaminem Rekrutacji do Młodzieżowego Domu Kultury. Podajemy terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024

Wniosek o przyjęcie do Młodzieżowego Domu Kultury na wybrane zajęcia w placówce, składa się do dyrektora placówki na odpowiednim druku.

Wnioski w formie papierowej można przesłać w formie skanu na adres rekrutacja@mdkgal.edu.pl lub dostarczyć osobiście do MDK.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminów postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024:
  1. Terminy składania deklaracji o kontynuację uczestnictwa w zajęciach: 22.05.2023 r. – 31.05.2023 r.
  2. Termin postępowania rekrutacyjnego: 05.06.2023 r. – 23.06.2023 r. w tym:
  • składanie dokumentów: 05.06.2023 r. – 23.06.2023 r.
  • wywieszenie list przyjętych kandydatów: 30.06.2023 r.
  1. Termin postępowania uzupełniającego: 16.08.2023 r. – 25.08.2023 r. w tym:
  • składanie dokumentów: 16.08.2023 r. – 25.08.2023 r.
  • wywieszenie list przyjętych kandydatów: 31.08.2023 r.

UWAGA w okresie rekrutacji należy uzupełnić tylko wniosek będący załącznikiem nr.1

REGULAMIN-REKRUTACJI-2023

Zal.-1-Wniosek-2023 – dla nowych uczestników w terminie: 05.06.2023 r. – 23.06.2023 r.

Zal.-2-Deklaracja-o-kontynuacji-2023 – w dniach 22.05.2023 r. – 31.05.2023 r.

Zal.-3-Wniosek-szkoly-2023

terminy rekrutacji MDK 2023-24

Zal.-5-Wniosek-dodatkowy-2023

деклар (1)

 

Dostępność