Rekrutacja

 

Szanowni Rodzice i uczestnicy zajęć MDK,
Prosimy o zapoznanie się Regulaminem Rekrutacji do Młodzieżowego Domu 
Kultury. Podajemy terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020

1. Terminy składania deklaracji o kontynuację uczestnictwa w zajęciach:
      27.05.2019 r.  –  02.06.2019 r.

2. Termin postępowania rekrutacyjnego: 03.06.2019 r. – 05.07.2019 r. w 
tym:
     a) składanie dokumentów: 03.06.2019 r. – 28.06.2019 r.
     b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 05.07. 2019 r.

3. Termin postępowania uzupełniającego: 19.08.2019 r. – 22.08.2019 r. w 
tym:
     a) składanie dokumentów: 19.08.2019 r. – 21.08.2019 r.
     b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 22.08.2019 r.

Wzory druków są do pobrania w sekretariacie i na stronie MDK.

NOWY-REGULAMIN-REKRUTACJI

Zał.-1-Wniosek

Zał.-2-Deklaracja-o-kontynuacji

Zał.-3-Wniosek-szkoły

Zał. 4 terminy

Zał.-5-Wniosek-dodatkowy