Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Rodzice i uczestnicy zajęć MDK,

Prosimy o zapoznanie się Regulaminem Rekrutacji do Młodzieżowego Domu Kultury. Podajemy terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025

Wniosek o przyjęcie do Młodzieżowego Domu Kultury na wybrane zajęcia w placówce, składa się do dyrektora placówki na odpowiednim druku.

Wnioski w formie skanu można przesłać na adres rekrutacja@mdkgal.edu.pl lub dostarczyć osobiście do MDK, ul. Beskidzka 30.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025:

1. Terminy składania deklaracji o kontynuację uczestnictwa w zajęciach:
22.05.2024 r. – 31.05.2024 r.
2. Terminy postępowania rekrutacyjnego:
03.06.2024 r. – 28.06.2024 r. w tym:
a) składanie dokumentów: 03.06.2024 r. – 21.06.2024 r.
b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 28.06.2024 r.
3. Terminy postępowania uzupełniającego:
14.08.2024 r. – 30.08.2024 r., w tym:
a) składanie dokumentów: 14.08.2024 r. – 27.08.2024 r.
b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 30.08.2024 r.

UWAGA w okresie składania deklaracji  należy uzupełnić tylko wniosek będący załącznikiem nr 1

Deklarację o kontynuacji lub wniosek należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI!

Dokumenty wypełnione nieczytelnie pozostaną bez rozpatrzenia.

Do każdej sekcji obowiązuje oddzielny wniosek.

Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie (ul. Beskidzka 30) lub w formie skanu na podany adres.

Uwaga! W roku szkolnym 2024/2025 nie będzie prowadzona rekrutacja do Studia Piosenki Domino. Na zajęcia wokalne zapraszamy do Studia Piosenki Harmonia 

REGULAMIN-REKRUTACJI-2024

Zal.-1-Wniosek-2024

Zal.-2-Deklaracja-o-kontynuacji-2024

Zal.-3-Wniosek-szkoly-2024

Zal.-5-Wniosek-dodatkowy-2024

Dostępność