Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Rodzice i uczestnicy zajęć MDK,

Prosimy o zapoznanie się Regulaminem Rekrutacji do Młodzieżowego Domu Kultury. Podajemy terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021

Wniosek o przyjęcie do Młodzieżowego Domu Kultury na wybrane zajęcia w placówce, składa się do dyrektora placówki na odpowiednim druku oraz w formularzu online dostępnym na naszej stronie w dniach obowiązujących terminów rekrutacji.

Wnioski w formie papierowej można przesłać w formie skanu na adres rekrutacja@mdkgal.edu.pl lub dostarczyć osobiście do MDK.

 

Terminy składania deklaracji o kontynuację uczestnictwa w zajęciach: 25.05.2020 r. –    01.06.2020 r.

Termin postępowania rekrutacyjnego: 02.06.2020 r. – 03.07.2020 r. w tym:

a) składanie dokumentów: 02.06.2020 r. – 26.06.2020 r.

b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 03.07. 2020 r.

Termin postępowania uzupełniającego: 17.08.2020 r. – 28.08.2020 r. w tym:

a) składanie dokumentów: 17.08.2020 r. – 21.08.2020 r.

b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 28.08.2020 r.

 

Po powyższych terminach prosimy o kontakt z nauczycielami i złożenie wniosku dodatkowego zał. nr 5.

 

REGULAMIN-REKRUTACJI
Zał. 1-Wniosek-
Zał. 2-Deklaracja-o-kontynuacji
Zał. 3-Wniosek-szkoły
Zał. 4 Terminy rekrutacji
Zał. 5 Wniosek dodatkowy

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Rodzice i uczestnicy zajęć MDK,
Prosimy o zapoznanie się Regulaminem Rekrutacji do Młodzieżowego Domu
Kultury. Podajemy terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020

1. Terminy składania deklaracji o kontynuację uczestnictwa w zajęciach:
27.05.2019 r.  –  02.06.2019 r.

2. Termin postępowania rekrutacyjnego: 03.06.2019 r. – 05.07.2019 r. w
tym:
a) składanie dokumentów: 03.06.2019 r. – 28.06.2019 r.
b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 05.07. 2019 r.

3. Termin postępowania uzupełniającego: 19.08.2019 r. – 22.08.2019 r. w
tym:
a) składanie dokumentów: 19.08.2019 r. – 21.08.2019 r.
b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 22.08.2019 r.

Wzory druków są do pobrania w sekretariacie i na stronie MDK.

NOWY-REGULAMIN-REKRUTACJI

Zał.-1-Wniosek

Zał.-2-Deklaracja-o-kontynuacji

Zał.-3-Wniosek-szkoły

Zał. 4 terminy

Zał.-5-Wniosek-dodatkowy