Budżet i mienie

Budżet

Sprawozdania 2019

Bilans 2019

Rachunek zyskow i strat jednostki 2019

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019

Informacja dodatkowa – Noty za 2019

 

Sprawozdania 2018

(Więcej…)

 

Sprawozdania 2017

(Więcej…)

 

Sprawozdania 2016

(Więcej…)

 

Sprawozdania 2015

(Więcej…)

 

Sprawozdania 2014

(Więcej…)

 

Mienie

Mienie 2020

 

Mienie 2019

 

Mienie 2018 


Mienie 2017

 

Mienie 2016

 

Mienie 2015

 

Mienie 2014