Budżet i mienie

Budżet

Sprawozdania 2022

Bilans 2022

Rachunek zysków i strat 2022

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2022

Informacje dodatkowe – Noty do sprawozdania finansowego 2022

Arkusz wyłączeń 2022

Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki 2022

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

 

Sprawozdania 2021

Bilans 2021

Rachunek zysków i strat 2021

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2021

Informacje dodatkowe – Noty do sprawozdania finansowego 2021

 

Sprawozdania 2020

Bilans 2020

Rachunek zysków i strat 2020

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020

Informacje dodatkowe – Noty do sprawozdania finansowego 2020

 

Sprawozdania 2019

Bilans 2019

Rachunek zyskow i strat jednostki 2019

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019

Informacja dodatkowa – Noty za 2019

 

Sprawozdania 2018

(Więcej…)

 

Sprawozdania 2017

(Więcej…)

 

Sprawozdania 2016

(Więcej…)

 

Sprawozdania 2015

(Więcej…)

 

Sprawozdania 2014

(Więcej…)

 

Plany Budżetowe

Plan zamówień MDK

Mienie

Mienie 2020

 

Mienie 2019

 

Mienie 2018 


Mienie 2017

 

Mienie 2016

 

Mienie 2015

 

Mienie 2014

Dostępność