Język angielski

Dla dzieci w wieku 6-13 lat

Nauczycielka: Katarzyna Gut

Zajęcia z uczniami sześcioletnimi oraz z edukacji wczesnoszkolnej mają formę zabawy (piosenki, zabawy ruchowy, formy plastyczne, itp.). Podczas zajęć dla uczniów starszych realizowane są zagadnienia zgodne z podstawą programową dla danej klasy, rozszerzone o dodatkowe treści (różne święta, elementy kultury krajów anglojęzycznych, zagadnienia związane z zainteresowaniami dzieci).

Dostępność