Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury ul. Beskidzka 30

L.P Imię i nazwisko Stanowisko E-mail
       
       
       
       
       
       
       
       

Komisja Rewizyjna

Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko E-mail
       
       
       

Rada Rodziców MDK Kraków ul. Beskidzka 30
PKO BP SA Oddział I Kraków
44 1020 2892 0000 5102 0016 1216

 

Prezydium Rady Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury filia ul. Na Wrzosach 57

Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko E-mail:
1.   Przewodniczący Rady  
2.   Zastępca  
3.   Sekretarz, protokolant  
4.   Członek Rady  
 5.    Członek Rady  
6.    Członek Rady  
 7.    Członek Rady  
 8.    Członek Rady  

 

Komisja Rewizyjna

Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko E-mail:
1.   Przewodnicząca Komisji  
2.   Członek Komisji  

 

Rada Rodziców MDK Kraków ul. Na Wrzosach 57
PKO BP SA Oddział I Kraków
42 1020 2892 0000 5402 0015 5382