Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury ul. Beskidzka 30

L.P Imię i nazwisko Stanowisko E‐mail
 1. Małgorzata Olszewska przewodnicząca  
 2. Justyna Szpond z‐ca przewodniczącej  
 3. Edyta Kosowska sekretarz  
 4. Burda Krzysztof członek  
 5. Tokarski Mariusz członek  
 6. Zieliński Piotr członek  
 7. Paweł Rzyczniak  członek  
 8. Sokołowska Anna członek  

Komisja Rewizyjna

Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko E‐mail
1. Renata Godyń Pzewodnicząca Komisji  
2. Wysota Monika Członek Komisji  
3. Sala –Klimaszewska Renata    Członek Komisji  

Rada Rodziców MDK Kraków ul. Beskidzka 30
PKO BP SA Oddział I Kraków
44 1020 2892 0000 5102 0016 1216

 

Prezydium Rady Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury filia ul. Na Wrzosach 57

Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko E‐mail:
1.   Przewodniczący Rady  
2.   Zastępca  
3.   Sekretarz, protokolant  
4.   Członek Rady  
 5.    Członek Rady  
6.    Członek Rady  
 7.    Członek Rady  
 8.    Członek Rady  

 

Komisja Rewizyjna

Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko E‐mail:
1.   Przewodnicząca Komisji  
2.   Członek Komisji  

 

Rada Rodziców MDK Kraków ul. Na Wrzosach 57
PKO BP SA Oddział I Kraków
42 1020 2892 0000 5402 0015 5382