Studio piosenki Harmonia

Zajęcia wokalne dla dzieci są prowadzone w małej grupie. Podczas zajęć dzieci uczą się prawidłowej emisji głosu, pracy w zespole, ćwiczą dykcję, pracują nad poczuciem rytmu. Występy na koncertach i konkursach pomagają dzieciom nabrać doświadczenia scenicznego.

Nauka gry na instrumentach

Sekcja muzyczna oferuje naukę gry na fortepianie, keyboardzie, gitarze (klasycznej, akustycznej, elektrycznej) oraz naukę śpiewu. W trakcie zajęć uczniowie doskonalą umiejętności praktyczne, a także poznają teorię muzyki, w tym zapis nutowy. Regularnie organizowane są koncerty, w czasie których młodzi muzycy mogą zaprezentować swoje osiągnięcia.

Ceramika

Pracownia ceramiki łączy techniki form przestrzennych – rzeźba, płaskorzeźba, odlew z gipsu, formowanie przestrzenne z różnych materiałów. Podstawą programu jest formowanie w masach ceramicznych, szkliwienie, dekorowanie angobą.

Dekoratornia

Zajęcia plastyczne związane są z rzemiosłem artystycznym i dekoratorskim, inspirowane epokami i kierunkami w sztuce. Podczas pracy dzieci tworzą biżuterię, kolekcje mody, elementy dekoracyjne wystroju wnętrz itp.

Plastyka

Program dostosowany do wieku dzieci. Praca w rożnych technikach plastycznych. Doskonalenie warsztatu malarskiego, rysunkowego, graficznego i rzeźbiarskiego. Techniki wizualne: fotografia artystyczna, animacja poklatkowa.

Język angielski

Zajęcia z uczniami sześcioletnimi oraz z edukacji wczesnoszkolnej mają formę zabawy. Podczas zajęć dla uczniów starszych realizowane są zagadnienia zgodne z podstawą programową dla danej klasy, rozszerzone o dodatkowe treści.

Zespół baletowy Relevé 

Na zajęciach dzieci poznają technikę tańca klasycznego. Młodsze grupy pracują nad rytmicznością,  koordynacją i pamięcią ruchową. Starsze doskonalą technikę, płynność ruchów i elegancję. Zespół bierze udział w licznych projektach, koncertach i audycjach tanecznych.

Logorytmika

Zajęcia muzyczno-ruchowe połączone ze wspomaganiem rozwoju mowy. Zajęcia obejmują profilaktykę logopedyczną, koordynację zaburzeń mowy oraz wdrażanie nawyków wymowy.

Modelarstwo

Dla dzieci od 7 lat Nauczyciel: Piotr Dymacz Na zajęciach uczestnicy poznają techniki wykonywania różnych modeli latających, pływających i jeżdżących z materiałów plastikowych, drewnianych …

Dostępność