Zespół teatralny Interludium

Dla dzieci w wieku 7-11 lat

Nauczycielka: Kinga Garlicka

Najmłodszy zespół teatralny, pracujący w równym stopniu nad technikami teatralnymi i warsztatem aktorskim, jak i nad zachowaniami socjalnymi, zdolnością do współpracy i umiejętnościami interpersonalnymi. Praca w zespole przygotowuje do występów przed publicznością i daje mocne podstawy pod późniejszy rozwój zdolności aktorskich, a nawet reżyserskich.

Dostępność