Ogłoszenie o zamówieniu: Remont i modernizacja Sali widowiskowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Krakowie przy ul. Beskidzkiej 30

Wynik postępowania – unieważnienie

wynik sala


Informacja o złożonych ofertach

inf. z otwarcia Sala


Kwota przeznaczona na na realizację zamówienia

kwota przeznaczona na realizację zamówienia Sala


Odpowiedź na pytania, Załącznik do odpowiedzi

odpowiedź na pytania z dnia 23.03.2022 roku

grzejnik_IGUANA_APLANO_karta_kat_PL


Odpowiedź na pytanie, Załącznik do odpowiedzi

odpowiedź na pytania z dnia 17.03.2022 roku

zestawienie meblowe zalacznik do odp. na pytania z dnia 17.03.2022


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II, Zmodyfikowany SWZ, Informacja o zmianach terminów

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

zmodyfikowany SWZ II 14.03.2022

inf.-o-zm.- terminu składania i otwarcia ofert, wizji lokalnej i zmianie SWZ


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Zmodyfikowany SWZ, Odpowiedź na pytanie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I

Zmodyfikowany SWZ I 09.03.2022

Odpowiedź na pytanie


Remont i modernizacja Sali widowiskowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Krakowie przy ul. Beskidzkiej 30

Młodzieżowy Domu Kultury im. K.I.Gałczyńskiego przy ul. Beskidzkiej 30 zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem zamówienia są : Remont i modernizacja Sali widowiskowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Krakowie przy ul. Beskidzkiej 30 na zasadach określonych w SWZ i w dokumentacji technicznej do SWZ.

Termin składania ofert: 21.03.2022

Szczegółowe informacje w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

Ogłoszenie o zamówieniu Remont i modernizacja sali widowiskowej 2022

SWZ remont Sali wersja 22.03.03

Załącznik 1 – Dokumentacja Techniczna – PRZETARG NR 1 – REMONT HALI, BESKIDZKA

Odnośnik do postępowania w miniPortalu: 8e4c9cf2-101f-40ba-8684-d8fa124744be

 

 

fb-share-icon

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego z siedzibą ul. Beskidzka 30, 30-619 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę. Więcej informacji: Ochrona Danych Osobowych.