Ogłoszenie o zamówieniu: Dobudowa zewnętrznej klatki schodowej wraz z windą, przebudowa poddasza budynku na potrzeby sali wystawienniczej i pracowni plastycznych w budynku MDK w Krakowie ul. Na Wrzosach 57

Wynik postępowania – unieważnienie

wynik wrzosy


Informacja o złożonych ofertach

inf. z otwarcia Wrzosy


Kwota przeznaczona na realiazację zamówienia

kwota przeznaczona na realizację zamówienia Wrzosy


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia IV, Zmodyfikowany SWZ, Informacja o zmianach terminów

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia IV

Zmodyfikowany SWZ II-MDK-Wrzosy-wersja-14.03.2022

inf.-o-zm.- terminu składania i otwarcia ofert i zmianie SWZ

 


Informacja o zmianie SWZ, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Zmodyfikowany SWZ

Inf. o zm. SWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III

Zmodyfikowany SWZ I-MDK-Wrzosy-wersja-09.03.2022


 

Dobudowa zewnętrznej klatki schodowej wraz z windą, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza budynku na potrzeby sali wystawienniczej i pracowni plastycznych w budynku MDK w Krakowie ul. Na Wrzosach 57, działka nr 695

Młodzieżowy Domu Kultury im. K.I.Gałczyńskiego przy ul. Beskidzkiej 30 zaprasza do składania ofert.

Termin składania ofert: 21.03.2022

Szczegółowe informacje w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

Ogłoszenie o zamówieniu Dobudowa zewnętrznej klatki schodowej wraz z windą, przebudowa poddasza 2022

SWZ MDK Wrzosy wersja 22.03.03

Załącznik 1 Dokumentacja Techniczna -PRZETARG-NR-2-PRZEBUDOWA-BUDYNKU-MDK-NA-WRZOSACH

Odnośnik do postępowania w miniPortalu: 6383ebcf-c172-411e-9a3f-10695d131fa2

 

fb-share-icon

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego z siedzibą ul. Beskidzka 30, 30-619 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę. Więcej informacji: Ochrona Danych Osobowych.