Zapraszamy do udziału w X edycji Projektu edukacyjnego „Uczeń – Obywatel”

Zapraszamy do udziału w X edycji
Projektu edukacyjnego „Uczeń – Obywatel”

Szanowni Państwo

Dyrektorzy i nauczyciele szkół krakowskich

Zapraszamy do udziału w X edycji projektu edukacyjnego „Uczeń – obywatel” uczniów krakowskich szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.

Wariant I – „Nic o nas bez nas” – adresowany do uczniów klas V i VI szkoły podstawowej.

Projekt przewiduje cykl spotkań i warsztatów poświęconych tematyce samorządu krakowskiego – jego historii i teraźniejszości, obejmuje między innymi zajęcia dotyczące zasad działalności Rady Miasta i Prezydenta, zwiedzanie Pałacu Wielopolskich i spacer szlakiem samorządu krakowskiego. Projekt kończy się konkursem wiedzy o samorządzie.

Zgłoszenia:

Paulina Sobkowiak – Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I. Gałczyńskiego
Filia – ul. Na Wrzosach 57
tel./fax 12- 658-37-94
e-mail: imprezy.nawrzosach@mdk.internetdsl.pl

Karta zgoszenia do Ucznia obywatela doc

Dostępność