Zapraszamy do udziału w X edycji Projektu edukacyjnego „Uczeń – Obywatel”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i nauczyciele szkół krakowskich
Zapraszamy do udziału w X edycji projektu edukacyjnego „Uczeń – obywatel” uczniów krakowskich szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.

Wariant I – „Nic o nas bez nas” – adresowany do uczniów klas V i VI szkoły podstawowej.

Projekt przewiduje cykl spotkań i warsztatów poświęconych tematyce samorządu krakowskiego – jego historii i teraźniejszości, obejmuje między innymi zajęcia dotyczące zasad działalności Rady Miasta i Prezydenta, zwiedzanie Pałacu Wielopolskich i spacer szlakiem samorządu krakowskiego. Projekt kończy się konkursem wiedzy o samorządzie.

Zgłoszenia:

Paulina Sobkowiak – Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I. Gałczyńskiego
Filia – ul. Na Wrzosach 57
tel./fax 12- 658-37-94
e-mail: imprezy.nawrzosach@mdk.internetdsl.pl

Wariant III – Moje miasto – moje prawo – adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych .

Celem projektu jest zapoznanie uczniów ze strukturami i funkcjonowaniem samorządu na szczeblu lokalnym oraz zasadami tworzenia prawa miejscowego. Spotkania odbywają się w Urzędzie Miasta Krakowa , a ich uczestnicy maja okazję poznać funkcjonowanie Samorządu Krakowskiego w sposób praktyczny m.in. poprzez spotkania z politykami krakowskimi , radnymi itd. Szczegóły dotyczące realizowanego projektu zaprezentowane zostaną przedstawicielom zgłoszonych szkół na spotkaniu organizacyjnym z przedstawicielami szkół zgłoszonymi do udziału w tegorocznej edycji.

Zgłoszenia :

Teresa Grzybowska -Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I. Gałczyńskiego
30-619 Kraków ul. Beskidzka 30
tel./fax -12 425-52-23, tel.660-637-276
e-mail: dyrekcja@mdk.internetdsl.pl

Zainteresowane szkoły proszę o przysyłanie czytelnie wypełnionych kart zgłoszeń w terminie do 25.09 2014 r.
Karta zgłoszenia do Ucznia obywatela doc

 

Dostępność