MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO NAUCZYCIEL ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. K.I. GAŁCZYŃSKIEGO
DYREKTOR OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO NAUCZYCIEL ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH
(NR REF. 9/2023)
1. Wymagania formalne
Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie sztuk plastycznych, sztuki.

2. Wymagania dodatkowe
Osoba twórcza, samodzielna, dobrze zorganizowana, odpowiedzialna, lubiąca pracę z dziećmi.

3. Zakres obowiązków
Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu zajęć plastycznych z dziećmi i młodzieżą.

4. Warunki pracy i płacy:
Umowa o pracę w wymiarze 10/18 etatu od dnia 1.10.2023

5. Wymagane dokumenty:
CV oraz list motywacyjny

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie MDK ul. Beskidzka 30 lub mailowo na adres mdkgalczynskiego@mjo.krakow.pl

7. Ilość etatów

18/18

Dostępność