NABÓR NA WOLNE STANOWISKO – NAUCZYCIEL ZAJĘĆ BALETOWYCH

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. K.I. GAŁCZYŃSKIEGO
DYREKTOR OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO NAUCZYCIEL ZAJĘĆ BALETOWYCH
(NR REF. 2020/03)
1. Wymagania formalne
Wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym, kierunkowe: taniec2. Wymagania dodatkowe

osoba twórcza, samodzielna, dobrze zorganizowana, mająca doświadczenie i dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą

3. Zakres obowiązków
Prowadzenie zajęć baletowych z dziećmi i młodzieżą

4. Warunki pracy i płacy:
Etat 8/18 godzin dydaktycznych5. Wymagane dokumenty:

CV oraz list motywacyjny

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osobiście w sekretariacie MDK ul. Beskidzka 30 lub mailowo na adres: sekretariat@mdk.internetdsl.pl do dnia 17.07.2020