NABÓR NA STANOWISKO – NAUCZYCIEL ZAJĘĆ TAŃCA AKROBATYCZNEGO

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. K.I. GAŁCZYŃSKIEGO
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO NAUCZYCIEL ZAJĘĆ TAŃCA AKROBATYCZNEGO
(NR REF. 2020/02)
1. Wymagania formalne
Wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym, kierunkowe: taniec akrobatyczny
2. Wymagania dodatkowe
osoba twórcza, samodzielna, dobrze zorganizowana, mająca doświadczenie i dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą

3. Zakres obowiązków
Prowadzenie zajęć tańca akrobatycznego z dziećmi i młodzieżą.

4. Warunki pracy i płacy:
Etat 18/18 godzin dydaktycznych
5. Wymagane dokumenty:
CV oraz list motywacyjny
6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Osobiście w sekretariacie MDK ul. Beskidzka 30 lub mailowo na adres: sekretariat@mdk.internetdsl.pl do dnia 17.07.2020