Akcja Lato w mieście 2020

Akcja lato w miescie

AKCJA LATO W MIEŚCIE 2020 – regulamin

ZASADY ORGANIZACYJNE

 1. Organizatorem Akcji jest Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego w Krakowie.
 1. Zajęcia organizowane będą w Filii, ul. Na Wrzosach 57
 2. Do udziału w zajęciach zapraszamy dzieci w wieku 7 – 10 lat
 3. Zajęcia odbywać się będą w turnusach tygodniowych w dniach 30.06.2020 – 31.07 2020( od poniedziałku do piątku ) w godz. 8.00 – 16.00
 1. Opłata za udział dziecka w turnusie tygodniowym wynosi 120,00 zł ( nie jest możliwe zapisanie dziecka na pojedyncze dni) lub 220,00 zł ( dla osób, które będą korzystać z obiadów) Opłata za pierwszy turnus, który rozpocznie się we wtorek 30 czerwca, wynosi 100,00 zł lub 180,00 zł (wraz z obiadem)
 1. Cena zawiera min.
 • materiały plastyczne i edukacyjne niezbędne  do warsztatów prowadzonych przez nauczycieli
 • bilety wstępu
 1. Zapisy na zajęcia odbywają się od dnia 9 czerwca 2020
 2. Zapisy uczestników odbywają się telefoniczne – 12 655 07 19 lub 12 425 52 23
 3. Wpłaty całej kwoty za wybrany turnus lub turnusy należy dokonać przelewem na konto Młodzieżowego Domu Kultury w terminie do 2 dni od momentu zapisania dziecka na zajęcia.

Tytuł wpłaty: Wpłata na cele statutowe Akcja Lato w Mieście ………… (wpisać  imię i nazwisko dziecka) w terminie (należy wpisać datę wybranego turnusu lub turnusów) …………………………………………………………

Numer konta MDK

PKO BP 08 1020 2892 0000 5902 0589 9507

 

Dowód wpłaty całej kwoty jest potwierdzeniem miejsca na półkolonii.

Decyduje kolejność wpłat!

Rezygnacja z zajęć może nastąpić najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem turnusu.

Liczba miejsc jest ograniczona ze względu bezpieczeństwo sanitarne uczestników Akcji.

 1. W celu zachowania zasad bezpieczeństwa – dzieci należy przyprowadzać do MDK między godziną 8.00 a 9.00
 2. Dzieci mogą posiadać swój posiłek odpowiednio zabezpieczony – opakowanie jednorazowe, napoje w butelkach, itp.
 3. Dzieci powinny być ubrane stosownie do pogody i posiadać ze sobą obuwie na zmianę.
 4. Prosimy o poinformowanie o alergia występujących u dziecka.
 5. Dzieci powinny posiadać maseczki do osłony ust i nosa.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA – ORGANIZATOR

Organizator zobowiązuje się zapewnić uczestnikom:

 • Przeszkolenie kadry w zakresie obowiązujących procedur
 • Odpowiednią ilość uczestników w grupie – do 12 osób
 • Stały dostęp do mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody
 • Organizator zapewnia pomieszczenie umożliwiające odizolowanie uczestnika u którego wystąpiły objawy choroby
 • Organizator zapewnia dezynfekcję sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych, itp.
 • Organizator zapewnia dezynfekcję pomieszczeń z których korzystają uczestnicy Akcji Lato oraz wietrzenie sal, a także dezynfekcję powierzchni dotykowych (klamki, poręcze)

UWAGA!

Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do wypełnienia i pozostawienia u Kierownika tygodnia  na pierwszym spotkaniu, oświadczeń i karty informacyjnej – druki dostępne na stronie internetowej MDK www.mdkgal.edu.pl

Udział dziecka w półkoloniach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu Akcji Lato w Mieście.

Załączniki

Akcja-lato-regulamin

Akcja-lato-Oświadczenie-rodzica

Akcja-lato-Oświadczenie-2

Akcja lato karta kwalifikacyjna

 

 

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego z siedzibą ul. Beskidzka 30, 30-619 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę. Więcej informacji: Ochrona Danych Osobowych.