Rekrutacja 2020/2021

Szanowni Rodzice i uczestnicy zajęć MDK,

Prosimy o zapoznanie się Regulaminem Rekrutacji do Młodzieżowego Domu Kultury. Podajemy terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021

Wniosek o przyjęcie do Młodzieżowego Domu Kultury na wybrane zajęcia w placówce, składa się do dyrektora placówki na odpowiednim druku oraz w formularzu online dostępnym na naszej stronie w dniach obowiązujących terminów rekrutacji.

Wnioski w formie papierowej można przesłać w formie skanu na adres rekrutacja@mdkgal.edu.pl lub dostarczyć osobiście do MDK.

Terminy składania deklaracji o kontynuację uczestnictwa w zajęciach: 25.05.2020 r. –    01.06.2020 r.

Termin postępowania rekrutacyjnego: 02.06.2020 r. – 03.07.2020 r. w tym:

a) składanie dokumentów: 02.06.2020 r. – 26.06.2020 r.

b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 03.07. 2020 r.

 

Termin postępowania uzupełniającego: 17.08.2020 r. – 28.08.2020 r. w tym:

a) składanie dokumentów: 17.08.2020 r. – 21.08.2020 r.

b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 28.08.2020 r.

 

REGULAMIN-REKRUTACJI
Zał. 1-Wniosek-
Zał. 2-Deklaracja-o-kontynuacji
Zał. 3-Wniosek-szkoły
Zał. 4 Terminy rekrutacji
Zał. 5 Wniosek dodatkowy