Zebranie – Rada Rodziców

Szanowni Państwo,
zapraszamy na zebranie sprawozdawczo – wyborcze Rady Rodziców MDK w dniu 23 września 2014 godzina 18.00- sala nr 8 (Beskidzka) kadencja 2013/2014.

Porządek zebrania:
1.Sprawozdanie merytoryczno – finansowe za rok 2013/2014
2.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
3.Dyskusja nad sprawozdaniami
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej
5.Wybór Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej kadencja 2014/2015
6.Przedstawienie planu finansowego i wychowawczego MDK
7.Dyskusja nad kierunkami działania
8.Sprawy bieżące

Prezydium Rady Rodziców
przy MDK im.K.I.Gałczyńskiego

Dostępność