” Bawimy się zdrowo, bo tanecznie i sportowo”

W dniu 23.11.2013 r. odbyła się wspólna Sobótka Rodzinna Akademii Lolka i Bolka oraz młodszych uczestników zajęć tańca współczesnego TaW. W sobotnie przedpołudnie dzieci wspólnie bawiły się wraz z całymi swoimi rodzinami. Były zabawy w kole połączone ze śpiewem, które doskonaliły sprawność fizyczną oraz umiejętność koordynacji ruchowej, np. ” Plecy, brzuszek”, ” Gimnastyka”. Nie mogło również zabraknąć oczywiście zabaw tanecznych przy piosenkach: ” Siedmiokroczek” oraz ” Boogie-woogie”. W trakcie Sobótki przeprowadzone zostały konkurencje sportowe, w których wzięły udział pary złożone z rodziców i dzieci. Wyłonione w konkurencjach zwycięskie pary zostaną zaproszone na Olimpiadę MDK. Zarówno dzieci, jak i rodzice bawili się znakomicie, wspólnie spędzając swój wolny czas. Sobotnie spotkanie było również świetną nauką przestrzegania reguł oraz zdrowej rywalizacji, wzbudzającej same pozytywne uczucia. Na pożegnanie wszystkie dzieci otrzymały zabawki pozwalające w dalszym ciągu doskonalić swoją sprawność ruchową. Wiadomo przecież bowiem, że ruch to zdrowie!

5 4 2 3 1 PB236500 PB236398 6 PB236466

Dostępność