Warsztaty: Historia i Praktyka Tańców Epoki Baroku

Warsztaty
dla nauczycieli języka polskiego, historii,
wychowania fizycznego, świetlic szkolnych

HISTORIA I PRAKTYKA
TAŃCÓW EPOKI BAROKU

Warsztaty odbędą się 28 IX 2013 roku
w godz. 9.30 – 13.00 w Filii Młodzieżowego
Domu Kultury im. K.I. Gałczyńskiego
w Krakowie ul. Na Wrzosach 57

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie
do 23 września 2013 roku
nr telefonu 126583794

Więcej szczegółów:
warsztaty-tance-barokowe

Dostępność