Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne przedszkolaki na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, które odbywają się codziennie, po zajęciach dydaktycznych w Akademii Lolka i Bolka i trwają do godziny 15.00. Zajęcia mają charakter badawczy, eksperymentalny.Ukierunkowane są na indywidualny rozwój sprawności manualnej oraz zabawę dowolną wg pomysłu i indywidualnych potrzeb dzieci.

Dostępność