Młodzieżowy Dom Kultury ogłasza nabór na wolne stanowisko: Starszego Księgowego  – 1/2  etat

Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego,  ul. Beskidzka 30 30-611 Kraków ogłasza nabór na wolne stanowisko: Starszego Księgowego  – 1/2  etat

Wymagane kwalifikacje:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne oraz minimum 3 letni staż pracy na takim samym stanowisku lub podobnym,
 • lub wykształcenie średnie ekonomiczne oraz minimum 6 letni staż pracy na takim samym stanowisku lub podobnym.

Dodatkowo punktowane kryteria:

 • doświadczenie w pracy w księgowości w placówkach wychowania pozaszkolnego,
 • doświadczenie w pracy z programami:
  • Zintegrowany System Zarządzania Oświata (ZSZO) moduł finanse,
  • program SOVAT, CESARZ
  • Centralny System Zarządzania Budżetem , STRADOM, PABS

Umiejętności:

 • j.w.
 • znajomość przepisów oświatowych, finansowych i rachunkowości

Cechy osobowości:

 • sumienność i dokładność
 • dobra organizacja pracy
 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzający wykształcenie, kserokopie świadectw pracy, inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz wypełniony kwestionariusz personalny (załącznik nr 4) prosimy przesłać na adres placówki z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Starszego Księgowego” lub złożyć osobiście do sekretariatu MDK w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 listopada 2023 r. (decyduje data wpływu do sekretariatu)

Aplikacje, które wpłyną do placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego, ul. Beskidzka 30 30-611 Kraków

Pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy oraz kwestionariusz personalny kandydata otrzymają Państwo pod wskazanym wyżej adresem

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www. mdkgal.edu.pl

Do składanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. o ochronie danych osobowych, oraz Ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. Nr 902, z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.)

Wymagane kwalifikacje:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne oraz minimum 3 letni staż pracy na takim samym stanowisku lub podobnym,
 • lub wykształcenie średnie ekonomiczne oraz minimum 6 letni staż pracy na takim samym stanowisku lub podobnym.

Dodatkowo punktowane kryteria:

 • doświadczenie w pracy w księgowości w placówkach wychowania pozaszkolnego,
 • doświadczenie w pracy z programami:
  • Zintegrowany System Zarządzania Oświata (ZSZO) moduł finanse,
  • program SOVAT, CESARZ
  • Centralny System Zarządzania Budżetem , STRADOM, PABS

Umiejętności:

 • j.w.
 • znajomość przepisów oświatowych, finansowych i rachunkowości

Cechy osobowości:

 • sumienność i dokładność
 • dobra organizacja pracy
 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzający wykształcenie, kserokopie świadectw pracy, inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz wypełniony kwestionariusz personalny (załącznik nr 4) prosimy przesłać na adres placówki z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Starszego Księgowego” lub złożyć osobiście do sekretariatu MDK w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 listopada 2023 r. (decyduje data wpływu do sekretariatu)

Aplikacje, które wpłyną do placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego, ul. Beskidzka 30 30-611 Kraków

Pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy oraz kwestionariusz personalny kandydata otrzymają Państwo pod wskazanym wyżej adresem

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www. mdkgal.edu.pl

Do składanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. o ochronie danych osobowych, oraz Ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. Nr 902, z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.)

 

Dostępność