Projekt edukacyjny „Uczeń-Obywatel” – Rok szkolny 2022/23

Projekt edukacyjny „Uczeń-Obywatel” – Rok szkolny 2022/23

Zapraszamy uczniów szkół krakowskich do udziału w kolejnej edycji Projektu Edukacyjnego „Uczeń – Obywatel” , którego celem jest zapoznanie z historią, strukturą i funkcjonowaniem samorządu krakowskiego.

Wariant dla uczniów szkół podstawowych p.n.  „Moje miasto, moja dzielnica, moja ulica” organizowany jest przez Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego Projekt adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas V-VIII.
Program spotkań , które odbywają się raz w miesiącu, od października do czerwca w załączeniu.
Zgłoszenia szkół należy przesyłać na adres: uczen.obywatel@mdkgal.edu.pl do dnia 7 października 2022 r.
Dodatkowe informacje o projekcie:

  • Teresa Grzybowska tel.12 4255223;
  • Paulina Sobkowiak tel. 12 6583794

Karta zgłoszenia w załączeniu.

karta zgłoszenia 22-23 MDK

 

 RAMOWY PROGRAM SPOTKAŃ dla uczniów szkół podstawowych – Rok szkolny 2022/23

MIESIĄCTEMATYKA
PAŹDZIERNIK/LISTOPADHistoria samorządu krakowskiego

Zwiedzanie Pałacu Wielopolskich

Samorząd krakowski – współcześnie

spotkanie w Urzędzie Miasta Krakowa

– pl. Wszystkich Świętych 3-4

GRUDZIEŃ /STYCZEŃObserwacja Sesji Rady Miasta Krakowa
LUTY/MARZECSpotkania w radach dzielnic

Spotkanie z radnymi miejskimi.

KWIECIEŃKonkurs prezentacji wyborczych
MAJWycieczka „ Śladami samorządu krakowskiego

Konkurs wiedzy o samorządzie krakowskim

CZERWIECFinał Projektu

 

Dostępność