TRENINGI JUDO JUŻ WYSTARTOWAŁY!

Szanowni Rodzice, Drodzy Zawodnicy!!!

Rozpoczynamy treningu judo w kolejnym roku szkolnym. Nadal współpracujemy z SP nr 55 i dzięki życzliwości p. Dyrektora Janusza Świerczka będziemy trenować w sali judo w szkole. Poniżej harmonogram treningów:

GRUPA 1 – poniedziałek i środa 16.25 – 17.10

GRUPA 2 – poniedziałek i środa 15.15 – 16.15

GRUPA 3 – poniedziałek i środa 17.15 – 18.30

GRUPA 4 – poniedziałek i środa 18.35 – 20.05

Zajęcia rozpoczęliśmy od poniedziałku 6 września 2021 r.

Zgodnie z przyjętymi procedurami zawodnicy wchodzą do szatni na krótko przed zajęciami (ok. 10 minut). W przypadku grup młodszych (1 i 2) mogą wejść rodzice, w przypadku pozostały dorośli nie wchodzą do budynku szkoły. Po przebraniu dziecka rodzice opuszczają budynek szkoły nie pozostając w nim w trakcie zajęć. Przy wejściu do szkoły wszyscy dezynfekują ręce. Dzieci odbierane są z szatni prze trenera na kilka minut przed zajęciami. Prze wejściem na sale ponownie zawodnicy dezynfekują dłonie. Mata będzie dezynfekowana specjalnym urządzeniem parowym. Podczas zajęć sala będzie stale wietrzona. Na zajęciach nie powinny pojawiać się osoby, których stan zdrowia wskazuje na infekcję, lub,które miały kontakt w ostatnich dwóch tygodniach z osobami u których stwierdzono COVID 19 lub osobami pozostającymi w kwarantannie w związku podejrzeniem zarażenia!!!

Wymagania formalne związane z udziałem w zajęciach:

  1. Rekrutacja do MDK – osoby, które nie zostały przyjęte w rekrutacji do MDK (jako kontynuacja lub nowy zapis) po uzyskaniu zgody trenera na przyjęcie winny dostarczyć do trenera wypełniony przez rodziców/prawnych opiekunów ZAŁĄCZNIK NR 5 do rekrutacji (link poniżej). TERMIN – bezzwłocznie.
  2. Uczestnicy grup 1, 2 i 3 dostarczają zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia od lekarza rodzinnego/lekarza pierwszego kontaktu. TERMIN: do 15 października.
  3. Zawodnicy grupy 4 dostarczają zaświadczenie ze zgodą na udziała w treningach i start w zawodach judo. Ważność badań to maksymalnie 12 miesięcy (decyduje lekarz). Badania takie mają prawo wykonać: lekarz uprawniony do orzekania w sporcie amatorskim lub lekarz rodzinny (nie ma obowiązku wystawienia takiego orzeczenia, ale obowiązujące  przepisy pozwalają mu na takie działanie). TERMIN: do 15 października.
  4. Wpłata do trenera na obowiązkowe ubezpieczenie NNW osób trenujących (nie dotyczy uczniów SP nr 55!) lub dostarczenie zaświadczenia wypełnionego przez ubezpieczyciela (link poniżej). TERMIN: do końca września.
  5. Zgoda rodziców na trenowanie w sekcji judo (link poniżej).
  6. Druki:

TERMIN: do 15 września

Proszę także o wpłaty na rzecz Rady Rodziców działającej przy MDK. Osoby trenujące 2 x 45 minut kwota 300 zł na cały rok, grupy pozostałe kwota 400 na cały rok. Dziękuję!
trener
Paweł Maślej

fb-share-icon

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego z siedzibą ul. Beskidzka 30, 30-619 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę. Więcej informacji: Ochrona Danych Osobowych.