Podziękowanie – Aukcja prac na rzecz Stypendium Anny i Erazma Jerzmanowskich

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy wzięli udział w aukcji i zakupili dzieła sztuki. Uwaga! Uwaga! Obraz naszej uczestniczki Jagody Wójcik „Portret z motylami” został sprzedany za kwotę 500 zł, przewyższającą niejednokrotnie cenę prac dorosłych artystów.

Gratulujemy Jagodzie i wszystkim autorom prac.

A oto wszystkie prace z naszej sekcji, które przeznaczyliśmy na aukcję.

Dostępność