Rekrutacja po 1 września 2020

Informacja dla rodziców, którzy chcą zapisać dzieci na zajęcia po zakończonych postępowaniach rekrutacyjnych:

Przyjęcie na zajęcia możliwe tylko za zgodą nauczyciela prowadzącego sekcję lub zespół, po wcześniejszej konsultacji.

 

Wymagane dokumenty:

Zał. 5 Wniosek dodatkowy

Oświadczenie rodzica IX 2020

Zgoda rodziców wizerunek, publikacja prac