Nagrody w dziedzinie Kultury Dzielnicy XI

Dnia 10 lipca w Młodzieżowym Domu Kultury im. K.I. Gałczyńskiego odbyło się wręczenie Nagród w dziedzinie Kultury Dzielnicy XI.  Nagrody otrzymali: Małgorzata Nowak w kategorii Animator, Jarosław Kajdański w kategorii Twórca oraz Przedszkole Samorządowe nr 163 za najciekawsze wydarzenie artystyczne roku w Dzielnicy XI. Przedstawiciele Rady Dzielnicy XI podziękowali Pani Alicji Kostrz – dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 27 i Pani Marii Kuzak – dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 149 za długoletnią i owocną współpracę.