Turniej Jednego Wiersza o laur Jubilata

Zapraszamy do udziału w Spotkaniu Szesnastym Młodych Poetów Krakowa
Turniej Jednego Wiersza O Laur Jubilatakonkursie literackim dla uczniów krakowskich szkół ponadpodstawowych
który odbędzie się:
21 maja (czwartek) 2020 r. o godz. 17.00
Termin przesyłana zgłoszeń do dnia 23.04.2020 r.

Jubilat regulamin 2020

Karta zgloszenia Jubilat

Sponsor: Handlowa Spółdzielnia Jubilat

patronat Honorowy: Małopolski Kurator Oświaty