Nagrody w Dziedzinie Kultury Dzielnicy XI

W piątek 11 października odbyło się spotkanie laureatów Nagród w Dziedzinie Kultury Dzielnicy XI.  Laureatami zostali: w kategorii animator  – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. K.I. Gałczyńskiego Pani Teresa Grzybowska, a w kategorii twórca – dyrektor Międzyszkolnego Zespołu Pieśni i Tańca „Krakowiak” Pani Aldona Skoczek. Nagrody wręczyli Przewodniczący Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie Kazimierz Bożek oraz radna Zofia Grzybczyk.
Na spotkaniu zostały także wręczone pamiątkowe dyplomy laureatom konkursu „Ogrody Podgórza Duchackiego”  a wieczór umilił występ zespołu wokalnego „Domino”.