Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego poszukuje kandydata na stanowisko: Nauczyciela zajęć wokalnych

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
IM K.I.GAŁCZYŃSKIEGO
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
NAUCZYCIELA ZAJĘĆ WOKALNYCH

1. Wymagania formalne
Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym dające kwalifikacje do prowadzenia zajęć wokalnych

2. Wymagania dodatkowe
osoba twórcza, samodzielna, dobrze zorganizowana, lubiąca pracę z dziećmi, otwarta na współpracę i nowe wyzwania.

3. Zakres obowiązków
Prowadzenie zajęć wokalnych z dziećmi i młodzieżą.

4. Warunki pracy i płacy:
8/18 etatu od dnia 01.09.2019 r.

5. Wymagane dokumenty:
CV oraz list motywacyjny.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Osobiście w sekretariacie MDK ul. Beskidzka 30 lub mailowo na adres: sekretariat@mdk.internetdsl.pl

7. Ilość etatów
8/18 etatu