Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego poszukuje kandydata na stanowisko: nauczyciela zajęć rytmicznych

DYREKTOR MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY
IM K.I.GAŁCZYŃSKIEGO
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
NAUCZYCIELA RYTMIKI

1. Wymagania formalne
Wykształcenie wyższe mgr. z przygotowaniem pedagogicznym, kierunek dający kwalifikacje prowadzenia zajęć rytmiki wczesnoszkolnej.

2. Wymagania dodatkowe
Doświadczenie w pracy pedagogicznej z dziećmi.

3. Zakres obowiązków
Prowadzenie zajęć rytmicznych z dziećmi.

4. Warunki pracy i płacy:
Zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 4/18 etatu.

5. Wymagane dokumenty:
CV i list motywacyjny.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty proszę składać w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury ul. Beskidzka 30 lub mailowo: sekretariat@mdk.internetdsl.pl do dnia 25 stycznia 2019 r.