Polska w tańcu — warsztaty dla nauczycieli

Polska w tańcu — warsztaty taneczne dla nauczycieli ukazujące bogactwo polskiej kultury tanecznej na przestrzeni różnych epok, przydatne w przygotowaniu imprez patriotycznych, szczególnie w roku 100‐nej rocznicy odzyskania niepodległości.

W programie:
• Część teoretyczna: Wprowadzenie w tematykę – charakter tańców, muzyka, kostiumy;
• Część warsztatowa: Nauka wybranych tańców, opracowanie krótkich etiud tanecznych z uwzględnieniem możliwości dzieci;

Proponowane tańce: Rex – taniec polski z XVI w. (Tabulatura Jana z Lublina), taniec wesoły (Bartłomiej Pękiel), a także krakowiak i polonez.

Warsztaty odbędą się 6 października 2018 roku, w godz. 9.00 — 13.00 w Młodzieżowym Domu Kultury im. K .I. Gałczyńskiego w Krakowie, ul. Na Wrzosach 57. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie do dnia 28 września 2018 roku – telefon 12 658−37−94 Koszt warsztatów wynosi 70 zł. Płatne w dniu zajęć. Uczestnicy otrzymują płytę CD z muzyką, oraz zaświadczenia potwierdzające udział w warsztatach.

Polska w tancu — regulamin

Komentowanie zamknięte.