Piotr Wojda

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Piotra Wujdy

wybitnego choreografa,
założyciela Międzyszkolnego Zespołu Pieśni i Tańca „Krakowiak”
oraz Zastępcy dyrektora naszego MDK w latach 1986-1988

Rodzinie i Przyjaciołom wyrazy współczucia składają
Teresa Grzybowska – Dyrektor MDK im. K.I. Gałczyńskiego
oraz pracownicy i uczestnicy placówki.

Dostępność