Harmonogram zajęć w roku szkolnym 2014/2015

poniedziałek

9:30 – 10:15           zajęcia taneczne Mały TaW – Justyna Dmytrzak ( sala wid.)

10:15 – 11:00          rytmika – Justyna Dmytrzak ( sala baletowa)

11:00 – 11:15          śniadanie ( sala nr 8)

11:15 – 12:00          zajęcia ogólnorozwojowe – Joanna Ślęczka ( sala nr 9)

12:00 – 12:45          język angielski – Joanna Ślęczka ( sala nr 9)

wtorek

9:30 – 10:15          plastyka – Lidia Mucha ( sala plastyczna)

10:15 – 11:00        Metoda Dobrego Startu – Joanna Ślęczka ( sala nr 9)

11:00 – 11:15         śniadanie ( sala nr 8)

11:15 – 12:00         zajęcia ogólnorozwojowe – Joanna Ślęczka ( sala nr 9)

12:00 – 12:45        język angielski – Joanna Ślęczka ( sala nr 9)

środa

9:30 – 10:15           zajęcia taneczne Mały TaW – Justyna Dmytrzak ( sala wid.)

10:15 – 11:00         rytmika – Justyna Dmytrzak ( sala baletowa)

11:00 – 11:15         śniadanie ( sala nr 8)

11:15 – 12:00         Metoda Dobrego Startu – Joanna Ślęczka ( sala nr 9)

12:00 – 12:45        plastyka – Joanna Ślęczka ( sala plastyczna)

czwartek

9:30 – 10:15           plastyka – Lidia Mucha ( sala plastyczna)

10:15 – 11:00         Metoda Dobrego Startu – Joanna Ślęczka ( sala nr 9)

11:00 – 11:15          śniadanie ( sala nr 8)

11:15 – 12:00         zajęcia ogólnorozwojowe – Joanna Ślęczka ( sala nr 9)

12:00 – 12:45        język angielski – Joanna Ślęczka ( sala nr 9)

piątek

9:30 – 10:15           Metoda Dobrego Startu – Joanna Ślęczka ( sala nr 9)

10:15 – 11:00         zajęcia ogólnorozwojowe – Joanna Ślęczka ( sala nr 9)

11:00 – 11:15          śniadanie ( sala nr 8)

11:15 – 12:00          język angielski – Joanna Ślęczka ( sala nr 9)

12:00 – 12:45         plastyka – Joanna Ślęczka ( sala plastyczna)

Dostępność