Rewia!

28. 02. 2014 r. odbyła się „REWIA!” – prezentacje pracy zespołów artystycznych MDK. Już po raz trzeci – na zakończenie karnawału zespół teatralny Evviva L’Arte zaprosił do współpracy starsze grupy uczestników MDK – tym razem przywołując jako motto słowa Jacka Kaczmarskiego: „Zima dzieli istnienia na czarne i białe”.

Czarno-biała, roztańczona i rozśpiewana Rewia zgromadziła zespoły: DOMINO pod opieką pani Elżbiety Łuszczakiewicz, TaW pod opieką pani Justyny Dmytrzak, młodszą grupę teatralną pod opieką pani Pauliny Sobkowiak, Młoda Akademia Tańca pod opieką pani Agnieszki Jastrzewskiej, Releve pod opieką pani Magdaleny Żmudy, Carpe Diem pod opieką pani Kingi Garlickiej. Przez ponad godzinę kalejdoskopowo zmieniające się atrakcje bawiły zgromadzoną publiczność. Tak zakończył się Karnawał 2014. Kolejna „REWIA!” – za rok. Do zobaczenia!

Dostępność