Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu pn: Budowa Sceny letniej

ZP/02/18 Kraków 19 marca 2018 r.

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu pn.: Budowa Sceny letniej amfiteatru zlokalizowanego na terenie Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Na Wrzosach 57 w Krakowie.

Zamawiający działajac zgodnie z treścią art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) nazywanej dalej ustawą Pzp, publikuje informacje o których mowa w art. 86 ust. 3 oraz 4 Pzp.

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU BUDOWY SCENY LETNIEJ

Ogłoszenie nr 524765‐N‐2018 z dnia 2018‐02‐28 r.

Młodzieżowy Dom Kultury: BUDOWA SCENY LETNIEJ AMFITEATRU ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY PRZY UL. NA WRZOSACH 57 W KRAKOWIE 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU — Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU BUDOWY SCENY LETNIEJ

Ogłoszenie nr 510318‐N‐2018 z dnia 2018‐01‐30 r. 

Młodzieżowy Dom KulturyBUDOWA SCENY LETNIEJ „AMFITEATRU” ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY PRZY UL.NA WRZOSACH 57 W KRAKOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU — Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Czytaj dalej