WITAM W NOWYM ROKU TRENINGÓW W SEKCJI JUDO!

11 września rozpoczną się treningi w naszym klubie, w bieżącym roku szkolnym. Nadal współpracujemy z SP nr 55 i dzięki życzliwości p. Dyrektora Janusza Świerczka będziemy trenować w sali judo w szkole. Poniżej harmonogram trening:
GRUPA 1 – poniedziałek 16.05 – 16.50 i środa 16.05 – 16.50
GRUPA 2 – wtorek 15.15 – 16.00 i środa 15.15 – 16.00
GRUPA 3 – poniedziałek 16.55 – 18.25 i wtorek 16.05 – 17.35
GRUPA 4 – wtorek 17.40 – 19.10 i środa 16.55 – 18.25
GRUPA 5 – poniedziałek 18.30 – 20.00, wtorek 19.15 – 20.45 i środa 18.30 – 20.00
Zgodnie z przyjętymi procedurami zawodnicy wchodzą do szatni na krótko przed zajęciami (ok. 10-15 minut). W przypadku grup młodszych (1 i 2) mogą wejść rodzice, w przypadku pozostały dorośli nie wchodzą do budynku szkoły. Po przebraniu dziecka rodzice opuszczają budynek szkoły nie pozostając w nim w trakcie zajęć. Jest to prośba dyrekcji szkoły. Dzieci odbierane są z szatni prze trenera na kilka minut przed zajęciami. W przypadku uczniów SP nr 55, którzy korzystają ze świetlicy przed zajęciami, należy ustalić z wychowawcami świetlicy kwestię wypuszczania dzieci na zajęcia judo.
Wymagania formalne związane z udziałem w zajęciach:
  1. Rekrutacja do MDK – osoby, które nie zostały przyjęte w rekrutacji do MDK (jako kontynuacja lub nowy zapis) po uzyskaniu zgody trenera na przyjęcie winny dostarczyć do trenera wypełniony przez rodziców/prawnych opiekunów ZAŁĄCZNIK NR 1 do rekrutacji. TERMIN – bezzwłocznie.
  2. Uczestnicy grup 1, 2 , 3 i 4 dostarczają zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia od lekarza rodzinnego/lekarza pierwszego kontaktu. TERMIN: do 30 września.
  3. Zawodnicy grupy 5 dostarczają zaświadczenie ze zgodą na udział w treningach i start w zawodach judo. Ważność badań to maksymalnie 12 miesięcy (decyduje lekarz). Badania takie mają prawo wykonać: lekarz uprawniony do orzekania w sporcie amatorskim lub lekarz rodzinny (nie ma obowiązku wystawienia takiego orzeczenia, ale obowiązujące przepisy pozwalają mu na takie działanie). W przypadku lekarza rodzinnego na zaświadczeniu musza się pojawić dwie informacje: pierwsza, że zawodnik może trenować i startować w zawodach judo i druga wskazująca termin następnego badania (ważności tych badań). TERMIN: do 30 września.
  4. Wpłata do trenera na obowiązkowe ubezpieczenie NNW osób trenujących (nie dotyczy uczniów SP nr 55!). W związku z tym, że ustawa o sporcie nakazuje ubezpieczenie wszystkich zawodników trenujących w klubie polisa grupową, w tym roku nie będę honorował dodatkowych ubezpieczeń w tym zakresie, zawieranych indywidualnie przez rodziców. TERMIN:15 października.
  5. Zgoda rodziców na trenowanie w sekcji judo (druk sekcji judo). TERMIN: 30 września.
  6. Druk zgód dla MDK. TERMIN: 30 września.
Proszę także o wpłaty na rzecz Rady Rodziców działającej przy MDK. Osoby trenujące 2 x 45 minut kwota 300 zł na cały rok,
grupy pozostałe kwota 400 na cały rok. Dziękuję!
Pierwsze zajęcia 11 września. Strój do sztuk walki jest obowiązkowy od grupy 3. W dwóch pierwszych grupach uczestnicy mogą ćwiczyć w takich strojach, ale nie jest on wymagany. Wystarczy strój sportowy z długimi rękawami i długimi nogawkami (np. dres) plus obuwie zamienne do chodzenia po szkole.
trener
Paweł Maślej

Dostępność