Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury ul. Beskidzka 30

L.P Imię i nazwisko Stanowisko E-mail
 1. Małgorzata Olszewska przewodnicząca
 2. Marta Putaj z-ca przewodniczącej
 3. Katarzyna Pabian sekretarz
 4. Szpond Justyna członek
 5. Tokarski Mariusz członek
 6. Zieliński Piotr członek
 7. Łatka Magdalena  członek
 8. Burda Krzysztof  członek
 9. Paweł Rzyczniak  członek
 10. Sokołowska Anna  członek

 

Komisja Rewizyjna

Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko E-mail
1. Renata Godyń Pzewodnicząca Komisji
2. Wysota Monika Członek Komisji
3. Sala –Klimaszewska Renata    Członek Komisji

Rada Rodziców MDK Kraków ul. Beskidzka 30
PKO BP SA Oddział I Kraków
44 1020 2892 0000 5102 0016 1216

 

Prezydium Rady Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury filia ul. Na Wrzosach 57

Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko E-mail:
1. Monika Sadowska Przewodniczący Rady
2. Rafał Mowczan Zastępca
3. Joanna Grysiak Sekretarz, protokolant
4. Agnieszka Stafiej Członek Rady
 5. Anna Gołąbek  Członek Rady
6. Aneta Foryś  Członek Rady
 7. Marzena Frey  Członek Rady
 8. Anna Ćwikło  Członek Rady

 

Komisja Rewizyjna

Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko E-mail:
1. Wiesława Ozdoba – Gajewska Przewodnicząca Komisji
2. Małgorzata Sikora Członek Komisji

 

Rada Rodziców MDK Kraków ul. Na Wrzosach 57
PKO BP SA Oddział I Kraków
42 1020 2892 0000 5402 0015 5382