ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W XIII EDYCJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO „UCZEŃ – OBYWATEL”

Szanowni Państwo

Dyrektorzy i nauczyciele szkół krakowskich

Młodzieżowy Dom Kultury im.K.I.Gałczyńskiego i Centrum Młodzieży im.H.Jordana  zapraszają  uczniów krakowskich szkół podstawowych , gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XIII edycji projektu edukacyjnego „Uczeń – obywatel”.

WARIANT I – „Nic o nas bez nas” – adresowany do uczniów klas V i VI szkoły podstawowej.

Projekt przewiduje cykl spotkań i warsztatów poświęconych tematyce samorządu krakowskiego – jego historii i teraźniejszości, obejmuje między innymi zajęcia dotyczące zasad działalności Rady Miasta i Prezydenta, zwiedzanie Pałacu Wielopolskich i spacer szlakiem samorządu krakowskiego. Projekt kończy się konkursem wiedzy o samorządzie. Szczegółowy program oraz karta zgłoszenia znajdują się na stronie projektu.

 

WARIANT III – Moje miasto – moje prawo – adresowany do uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych .

Celem projektu jest zapoznanie uczniów ze strukturami i funkcjonowaniem samorządu na szczeblu lokalnym oraz zasadami tworzenia prawa miejscowego. Spotkania odbywają się w Urzędzie Miasta Krakowa, a ich uczestnicy maja okazję poznać funkcjonowanie Samorządu Krakowskiego w sposób praktyczny m.in. poprzez spotkania z politykami krakowskimi, radnymi, obserwację sesji Rady Miasta itp.

 

Zgłoszenia: :
Gabriel Szuster — Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego

30–619 Kraków, ul. Beskidzka 30

tel./fax. 12 425 52 23, tel. 669 407 725

e-mail:  gabriel.szuster@mdkgal.edu.pl

 

Zainteresowane szkoły prosimy o przysyłanie czytelnie wypełnionych kart zgłoszeniowych  w terminie do 22 września 2017 r.

Komentowanie zamknięte.