O sekcji języka angielskiego Joanny Mrowiec

O Sekcji

Zajęcia odbywają się we wtorki oraz piątki w trzech grupach dla dzieci w wieku od 9 do 11 lat. Każda grupa spotyka się 2 razy w tygodniu po 45 minut. Zajęcia są prowadzone w oparciu o podręczniki Winners 1 (grupa I oraz II) oraz Winners 2 (grupa III) przystosowane dla dzieci w wieku szkolnym (wydawnictwo Oxford University Press). Na zajęciach korzystamy również z innych materiałów wzbogacających leksykon i podstawowowe umiejętności językowe takie jak czytanie, pisanie i mówienie. Dzieci są motywowane do regularnej nauki poprzez zadania domowe, testy oraz konkursy. Stawiamy nacisk nie tylko  na użycie języka w praktyce i doskonalenie umiejętności komunikacji w języku obcym, ale również na poznawanie zwyczajów oraz kultury państw anglojęzycznych.

Joanna Mrowiec

Jestem absolwentką studiów I stopnia Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dodatkowo ukończyłam również kurs przygotowania pedagogicznego (I i II stopnień edukacji) dla nauczycieli języka angielskiego w Jagielońskim Studium Pedagogicznym. Obecnie kontynuuję studia magisterskie na UJ w Instytucie Filologii Angielskiej, kurs pedagogiczny (III i IV stopień edukacji) w SPUJ  oraz studia pierwszego stopnia w Instytucie Orientalistyki UJ. Moją główną specjalizacją jest literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie, jednak nauka oraz nauczanie języków obcych jest moją drugą pasją. Staram się, aby nauka języka angielskiego stała się dla dzieci czymś więcej niż tylko lekcjami, pragnę wzbudzić u uczniów zainteresowanie kulturą, językiem oraz rozwijać ich wewnętrzną motywację do nauki języków obcych. Zapraszam na zajęcia.

Harmonogram 2016–2017

GRUPA / TERMIN ZAJĘĆ:
GRUPA I (9 latki) wtorki i piątki 16:30 – 17:15
GRUPA II (9−10 latki) wtorki i piątki17:20 – 18:05
GRUPA III (10−11 latki) wtorki i piątki 18:10 – 18:55