Zespoły teatralne

Zespoły teatralne

Uczestnicy zajęć teatralnych intensywnie pracują nad warsztatem aktorskim, uczą się pracy nad głosem, oddechem, dykcją, gestem, mimiką i ruchem, a jednocześnie rozwijają twórczą wyobraźnię poprzez tworzenie etiud teatralnych. Poznajemy teatr, język, kulturę, psychologię i etykę. Gramy dużo i z pasją.

Kinga Garlicka

Wykształcenie:
magister filologii polskiej (specjalność teatrologia) —  Uniwersytet Jagielloński,
Absolwentka Studium Literacko – Artystycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim,
Rozpoczęte studia filmoznawcze na Uniwersytecie Jagiellońskim

Moją największą pasją i miłością jest teatr. Reżyserowałam i współreżyserowałam
wielokrotnie nagradzane spektakle studenckie i młodzieżowe. Jestem autorką scenariuszy scenicznych, tekstów kabaretowych, poetyckich i krótkich form prozy realizmu magicznego.

Harmonogram 2017/2018

CARPE DIEM
środa: 17.40 – 19.10
piątek: 16.30 – 18.00

ALTER EGO
wtorek: 18.10 – 19.40
piątek: 18.10 – 19.40