Zespół baletowy PIRUET

Zespół baletowy PIRUET

Zespół baletowy PIRUET istnieje od roku 2007, tworzą dzieci oraz młodzież w wieku od 5 do 16 lat. Zespół prowadzi Swietłana Olszak, która jest nauczycielem i choreografem.
Zespół realizuje autorski program nauczania tańca klasycznego, na zajęciach dzieci uczą się podstaw baletu, a także biorą udział w licznych koncertach oraz festiwalach tanecznych, prezentując swe umiejętności i zdobywając doświadczenie sceniczne.
Na festiwalach zespół zdobywa wysokie miejsca, tak jak zdobycie głównej nagrody „Perłowej Pointy” w Małopolskich Spotkaniach Tanecznych w Krynicy (2007) oraz w roku 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 uzyskanie I miejsca w Wojewódzkim Festiwalu Zespołów Artystycznych w Starym Sączu.

Występ zespołu "Piruet" w NCK w koncercie "Oblicza Terpsychory"

 

Swietłana Olszak

Wykształcenie:
Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Moskwie

Pani Swietłana jest doświadczonym instruktorem baletu z 25 letnim stażem pracy dydaktycznej i choreograficznej. Posiada liczne nagrody, w tym medal KEN, nagroda Ministra E.N., Nagroda Prezydenta m. Krakowa i wiele innych wyróżnień.

Harmonogram 2017/2018

Poniedziałek
14.45 – 15.30 gr I
15.35 – 16.20 gr II
16.25 – 17.25 gr III
17.30 – 19.00 gr A

Środa
14.45 – 15.30 gr I
15.35 – 16.20 gr II
16.25 – 17.25 gr III
17.30 – 19.00 gr A