O Sekcji Judo

Sekcja judo
Sekcja judo beskidzka

O Sekcji

Wiek uczestników od 6 do 20 lat. Zajęcia dla chłopców jak i dziewcząt – bez względu na wagę i wzrost. Sport dla małych, dużych, grubych i chudych!!! Treningi odbywają się w Szkole Podstawowej nr 55 przy ul. Dobczyckiej 20.

Paweł Maślej

Wykształcenie:
magister wychowania fizycznego (spe­cjal­ność nauczy­ciel­ska, spe­cja­li­za­cja tre­ner­ska z judo) – Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie – stu­dia pody­plo­mowe, kie­ru­nek wycho­wa­nie obronne.
Ukończony kurs tre­nera pierw­szej klasy.

Paweł Maślej jest nauczycielem od 15 lat. Od 1997 do 2011 podopieczni zdobyli 306 dyplomów i medali na turniejach towarzyskich oraz zawodach oficjalnych (także międzynarodowych), natomiast od 2003 rokrocznie najlepsi zawodnicy sekcji są powoływani na zgrupowania kadry Małopolski w judo. Prowadzący wielokrotnie był nagradzany i odznaczany: m.in. Honorowa Odznaka Polskiego Związku Judo w stopniu złotym (2002 r.), Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej z dziećmi i młodzieżą (2008 r.), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2010r.).

 

Harmonogram 2018/2019

Poniedziałek – SP 55

15.30 – 17.00 Gr. II

17.05 – 17.50 gr. I

17.55 – 19.25 gr. III

 

Środa – SP 55

15.30 – 17.00 Gr. II

17.05 – 17.50 gr. I

17.55 – 19.25 gr. III