O Sekcji języka angielskiego

O Sekcji

Zajęcia języka angielskiego prowadzone są w grupach o różnym stopniu zaawansowania od I do IV stopnia. Uczniowie pani B. Grocholi osiągają bardzo dobre wyniki na olimpiadach z języka angielskiego, egzaminach gimnazjalnych i na maturze. W okresie letnim młodzież może pogłębiać wiedzę w trakcie wakacyjnych warsztatów językowych.

Barbara Grochola

Barbara Grochola

Wykształcenie:
magister filologii angielskiej — Uniwersytet Jagielloński

Barbara Grochola jest doświadczonym nauczycielem, z dużym talentem pedagogicznym stosującym urozmaicone formy i metody nauczania. Ma bardzo dobry kontakt z młodzieżą i jest zawsze pełna energii i entuzjazmu w swojej pracy. Otrzymała liczne nagrody za całokształt pracy dydaktyczno–wychowawczej między innymi: Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, Nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa, Medal Edukacji Narodowej, Brązowy Krzyż Zasługi. W roku 2012 została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, a w roku 2015 pani Barbara została uhonorowana odznaką Honoris Gratia.

Harmonogram 2017/2018

 

I rok (10,11 lat) : wtorek i czwartek — 16.05 -16.50

II rok (12,13 lat) : poniedziałek i środa — 15.15 -16.00

III rok (13, 14,lat) : wtorek i czwartek — 15.15 — 16.00

IV rok (14,15 lat) : poniedziałek i środa — 16.05 -17.40

V rok (16, 17,18 lat)- przygotowanie do egzaminu maturalnego:

- grupa V A: wtorek — 16.55 -18.30
— grupa V B: czwartek — 16.55 -18.30