O Sekcji języka angielskiego

O Sekcji

Zajęcia języka angielskiego prowadzone są w grupach o różnym stopniu zaawansowania od I do IV stopnia. Uczniowie pani B. Grocholi osiągają bardzo dobre wyniki na olimpiadach z języka angielskiego, egzaminach gimnazjalnych i na maturze. W okresie letnim młodzież może pogłębiać wiedzę w trakcie wakacyjnych warsztatów językowych.

Barbara Grochola

Barbara Grochola

Wykształcenie:
magister filologii angielskiej – Uniwersytet Jagielloński

Barbara Grochola jest doświadczonym nauczycielem, z dużym talentem pedagogicznym stosującym urozmaicone formy i metody nauczania. Ma bardzo dobry kontakt z młodzieżą i jest zawsze pełna energii i entuzjazmu w swojej pracy. Otrzymała liczne nagrody za całokształt pracy dydaktyczno–wychowawczej między innymi: Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, Nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa, Medal Edukacji Narodowej, Brązowy Krzyż Zasługi. W roku 2012 została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, a w roku 2015 pani Barbara została uhonorowana odznaką Honoris Gratia.

 

Harmonogram 2018/2019

I ROK GRUPA A – 14.30-15.15 – PONIEDZIAŁEK I ŚRODA

I ROK GRUPA B    – 16.55 – 17.40 : PONIEDZIAŁEK I ŚRODA

II   ROK – 16.05 – 16.50 : PONIEDZIAŁEK I ŚRODA

III   ROK –15.15 – 16.00 : PONIEDZIAŁEK I ŚRODA

IV ROK –  17.45 – 18.30 : PONIEDZIAŁEK I ŚRODA

V  ROK –  15.30 – 17.05 : WTOREK  (1 x2 godz.)

V  ROK –  17.10 – 18.45 : WTOREK (1X 2godz.)-maturzyści