Sekcja Angielskiego Barbary Grocholi

Barbara Grochola

Wykształcenie:
Wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym: Uniwersytet Jagielloński – Filologia Angielska (magister filologii angielskiej).

Pani Barbara Grochola jest doświadczonym nauczycielem ,z dużym talentem pedagogicznym stosującym urozmaicone formy i metody nauczania. Ma bardzo dobry kontakt z młodzieżą i jest zawsze pełna energii i entuzjazmu w swojej pracy. Otrzymała liczne nagrody za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej między innymi: Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, Nagrodę Prezydenta, Medal Edukacji Narodowej, Brązowy Krzyż Zasługi.

O sekcji


Zajęcia języka angielskiego prowadzone są w grupach o różnym stopniu zaawansowania od I do IV stopnia. Uczniowie pani B. Grocholi osiągają bardzo dobre wyniki na olimpiadach z języka angielskiego, egzaminach gimnazjalnych i na maturze.
W okresie letnim młodzież może pogłębiać wiedzę w trakcie wakacyjnych warsztatów językowych.


Harmonogram
Grupa IA : poniedziałek i środa : 15.10 – 15.55 ( pierwszy rok nauczania, ale z podstawową znajomością języka)
Grupa IB : wtorek i czwartek: 15.10-15.55 ( drugi rok nauczania)
Grupa III : poniedziałek i środa : 16.00 – 17.35 ( trzeci rok nauczania)
Grupa IV A: wtorek i czwartek : 16.00 – 16.45 ( czwarty rok nauczania)
Grupa IV B: wtorek i czwartek : 16.50 -17.35 ( grupa zaawansowana)
Serdecznie zapraszamy na zajęcia. Są jeszcze miejsca w grupie IB oraz w grupie zaawansowanej.