Oferta MDK 2023/2024

MDK BESKIDZKA 30

Zajęcia rytmiczne z baletem, 4-6 lat, nauczycielka: Violetta Onderka

Podczas zajęć dzieci uczą się świadomie słuchać muzyki, wyrażać ją poprzez rytmiczne akompaniowanie i grę na instrumentach perkusyjnych oraz poprzez taniec. Ważnym elementem zajęć rytmicznych są ćwiczenia słuchowo-rytmiczne oraz różne zabawy: improwizacyjne, tematyczne z wykorzystaniem rekwizytów.

Zajęcia wokalne, 6-14 lat, nauczycielka: Małgorzata Garlej

Zajęcia są skierowane do dzieci, które lubią śpiewać i chciałby poszerzać swoje muzyczne umiejętności oraz rozwijać swój talent. Podczas zajęć uczą się zasad emisji głosu, dykcji oraz interpretacji piosenki. Wspólna nauka rozwija poczucie rytmu oraz kształci słuch. Wspólne słuchanie muzyki uwrażliwia dzieci na nowe dźwięki i rozwija wyobraźnię muzyczną.

Zajęcia wokalne: Zespół Nutki, nauka gry na instrumentach, 
6-13 lat, nauczycielka: Magdalena Iwińska-Masłowska 

Nutki A, 6-9 lat
Nutki B, 10-13 lat
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Podczas zajęć dzieci uczą się prawidłowej emisji głosu, pracy w zespole, ćwiczą dykcję, pracują nad poczuciem rytmu. Występy na koncertach i konkursach pomagają dzieciom nabrać doświadczenia scenicznego.

Nauka gry na instrumentach (gitara, pianino), od 10 lat,
nauczyciel: Krzysztof Mazur

Nauka gry na instrumentach (pianino – gitara – flety proste – śpiew)
Zajęcia odbywają się w małych grupach.

Plastyka, od 5 lat, nauczycielka: Julia Partyka

Grupa I (dzieci w wieku 5-7 lat)
Na zajęciach dzieci rozwijają wyobraźnię i umiejętności manualne. Uczą się w kreatywny sposób spędzać czas wolny.

Grupa II (dzieci w wieku 8-11 lat)
Na zajęciach dzieci rozwijają kreatywność, poznają nowe techniki plastyczne oraz poszerzają swoją wiedzę z zakresu sztuki, historii
i tradycji.

AKUKU KUKIEŁKI (8-11 lat)
Forma zajęć na pograniczu teatru i plastyki. Dzieci tworzą lalki teatralne, scenografię i rekwizyty do prostego teatru kukiełkowego. Dowiadują się, co dzieje się za kulisami teatru, kim jest reżyser i aktor.

Plastyka, od 5 lat, nauczycielka: Lidia Mucha

Na zajęciach dzieci pracują w różnych technikach plastycznych. Poznają najważniejsze postaci z historii sztuki oraz epoki i kierunki.

W ofercie zajęć działania plastyczne w różnych technikach i dziedzinach sztuki pozwalające rozwijać uczestników poprzez sztukę dawną i współczesną, inspirację mistrzami malarstwa oraz nieograniczoną kreatywność własnych wypowiedzi plastycznych.

Młoda Akademia Tańca, od 6 lat, nauczycielka: Agnieszka Jastrzewska

Grupa I
6-8 lat
Zajęcia w grupie I obejmują: elementy klasyki – podstawy: rozwijanie orientacji w przestrzeni, taniec nowoczesny, zabawy rytmiczne
i integrujące grupę. Dzieci przygotowują układy taneczne prezentowane przed widownią.

Grupa II
9-10 lat
Zajęcia  w grupie II obejmują: elementy klasyki – kontynuacja: kształtowanie postawy, rozwijanie koordynacji ruchowej, taniec nowoczesny, zabawy rytmiczne. Dzieci przygotowują układy taneczne prezentowane przed widownią.

Grupa III
11-13 lat
Zajęcia  w grupie III obejmują: elementy klasyki – kontynuacja: kształtowanie postawy, taniec nowoczesny, elementy tańca współczesnego, zabawy ruchowe i rytmiczne, zadania improwizacyjne. Uczestnicy przygotowują układy taneczne prezentowane przed widownią.

Grupa IV
od 14 roku życia
Zajęcia  w grupie IV obejmują: elementy klasyki – zaawansowane: taniec współczesny – zaawansowany, improwizacje, rozwijanie twórczego myślenia, świadomość ruchu. Uczestnicy przygotowują układy taneczne prezentowane przed widownią.

Zespoły tańca akrobatycznego i show dance, od 7 lat

Zapraszamy dzieci od 7 lat do grup tanecznych z elementami akrobatyki i show dance.

Zespół tańca współczesnego DeXtra, od 5 lat, nauczycielka: Aneta Kita

Grupa I, 5-6 lat
Grupa II, 7-9 lat
Grupa III, 10-12 lat
Grupa IV, od 13 lat

Na zajęciach dzieci poznają szeroko rozumianą technikę tańca współczesnego, a także elementy tańca jazzowego i klasycznego. Pracują nad techniką wykonania poszczególnych elementów tańca takich jak skoki, obroty czy piruety, a także uczą się nazewnictwa z zakresu tańca. Bardzo ważne jest rozwijanie kreatywności, samodzielności oraz współpracy w grupie.
Przygotowują nowe choreografie, które prezentują na koncertach tanecznych i innych wydarzeniach organizowanych przez MDK.

Taniec sportowy, zajęcia w Szkole Podstawowej nr 55,
uczniowie klas 1-3, nauczycielka: Ewa Twardowska

Breakdance, 6-14 lat, nauczyciel: Dawid Dec

Zajęcia teatralne, 7-15 lat, nauczycielka: Kinga Garlicka

INTERLUDIUM 7-11 lat
Najmłodszy zespół teatralny, pracujący w równym stopniu nad technikami teatralnymi i warsztatem aktorskim, jak i nad zachowaniami socjalnymi, zdolnością do współpracy i umiejętnościami interpersonalnymi. Praca w zespole przygotowuje do występów przed publicznością i daje mocne podstawy pod późniejszy rozwój zdolności aktorskich, a nawet reżyserskich.

CARPE DIEM 12-16 lat

Zespół intensywnie pracujący nad rozwojem artystycznym, nauką technik teatralnych, umiejętnością publicznego występu, kreowaniem własnych spektakli; nastawiony na wszechstronny rozwój osobowości, inspirujący się psychologią, historią, filozofią, sztuką we wszelkich jej przejawach, w eksperymentach teatralnych poszukujący własnego wyrazu.

ALTER EGO od 15 lat
Zespół z najdłuższym stażem teatralnym, nastawiony na szlifowanie umiejętności scenicznych, na występy i konkursy; zespół najbardziej zaawansowany w rozwoju umiejętności scenicznych, szukający wyzwań i własnej drogi artystycznej.

Judo, od 6 lat, nauczyciel: Paweł Maślej

Grupa I
6-8 lat
Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami judo, w tym umiejętność bezpiecznego padania. Podnoszenie ogólnej sprawności
i wprowadzanie do japońskiej sztuki walki oraz sportu, czyli judo.

Grupa II
9-10 lat
Zajęcia ogólnorozwojowe, poszerzanie elementów judo, egzaminy na kolejne stopnie. Podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej.  Możliwość udziału w turniejach i obozach sportowych.

Grupa III
11-12 lat
Zajęcia wprowadzające do treningu sportowego. Nauka rzutów i innych elementów walki. Egzaminy na kolejne stopnie szkoleniowe, starty w zawodach zewnętrznych. Możliwość udziału w obozach sportowych.

Grupa IV
13 lat i starsi
Trening sportowy, doskonalenie elementów walki, start w zawodach, także rangi mistrzowskiej. Możliwość udziału w obozach klubowych, a także w zgrupowaniach Kadry Małopolski. Najstarsi uczestnicy mają możliwość ukończenia kursu sędziego judo oraz udziału w dodatkowych sparingach z innymi klubami.

Modelarstwo, od 7 lat, nauczyciel: Piotr Dymacz

Na zajęciach uczestnicy poznają techniki wykonywania różnych modeli latających, pływających i jeżdżących, z materiałów plastikowych, drewnianych i metalowych.

 

MDK UL. NA WRZOSACH 57

NOWA FORMA ZAJĘĆ: Musicalowe warsztaty wokalno-aktorskie, od 7 lat, nauczyciel: Piotr Majewski

Musicalowe warsztaty wokalno-aktorskie to przestrzeń twórcza, w której łączy się ze sobą śpiew, aktorstwo i ruch. Zajęcia pomagają odkryć i rozwinąć talent muzyczny i aktorski, a także postawić pierwsze kroki na scenie.

W programie:

Praca nad emisją głosu i intonacją, interpretacja tekstu piosenki, plastyka ruchu scenicznego, zajęcia z dykcji, praca z mikrofonem
i rekwizytem scenicznym, zapoznanie z technikami rozluźniającymi, praca z oddechem i wyobraźnią, praca nad tekstem literackim, tworzenie spektakli.

O prowadzącym:

Z wykształcenia aktor i wokalista. Z zamiłowania pedagog i reżyser. Absolwent Studium Wokalno-Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Logorytmika, 4-6 lat, nauczycielka: Małgorzata Czub

Zajęcia muzyczno-ruchowe połączone ze wspomaganiem rozwoju mowy. Zajęcia obejmują profilaktykę logopedyczną, koordynację zaburzeń mowy oraz wdrażanie nawyków poprawnej wymowy.

Sylabki – nauka wczesnego czytania, 4-6 lat, nauczycielka: Małgorzata Czub 

Celem zajęć jest wprowadzenie w świat sylab. Dzieci poznają samogłoski, sylaby, pierwsze słowa aż do umiejętności samodzielnego czytania krótkich tekstów.

Zespół Baletowy Relevé, od 6 lat, nauczycielka: Magdalena Żmuda-Kozłowska

Gr. 1, 6-7 lat
Gr. 2, 8-10 lat
Gr. 3, 10-12 lat
Gr. 4, 12-14 lat
Gr. 5, od 15 lat

Na zajęciach dzieci poznają technikę tańca klasycznego. Młodsze grupy pracują nad rytmicznością,  koordynacją i pamięcią ruchową. Starsze doskonalą technikę, płynność ruchów i elegancję. Zespół bierze udział w licznych projektach, koncertach i audycjach

Taniec akrobatyczny, hip-hop, show dance, od 5 lat, 

Zapraszamy dzieci od 5 lat do grup tanecznych z elementami akrobatyki, hip-hopu i show dance.

Studio Piosenki Harmonia, od 6 lat, nauczycielka: Magdalena Iwińska-Masłowska

Przednutki debiut, 6-8 lat
Przednutki A, B, 9-11 lat
Puzzle,  12-14 lat
Domino, 15-18 lat

Zajęcia wokalne dla dzieci są prowadzone w małej grupie. Odbywają się dwa razy w tygodniu. Podczas zajęć dzieci uczą się prawidłowej emisji głosu, pracy w zespole, ćwiczą dykcję, pracują nad poczuciem rytmu. Występy na koncertach i konkursach pomagają dzieciom nabrać doświadczenia scenicznego.

Nauka gry na instrumentach, od 7 lat, nauczyciel: Andrzej Powroźnik

Sekcja muzyczna oferuje naukę gry na fortepianie, keyboardzie, gitarze (klasycznej, akustycznej, elektrycznej) oraz naukę śpiewu. W trakcie zajęć uczniowie doskonalą umiejętności praktyczne, a także poznają teorię muzyki, w tym zapis nutowy. Regularnie organizowane są koncerty, w czasie których młodzi muzycy mogą zaprezentować swoje osiągnięcia.

Instrumenty klawiszowe – fortepian, keyboard – od 7 lat
Gitara – od 8 lat
Śpiew – od 11 lat

Plastyka, od 5 lat, nauczycielka: Barbara Mateja

Gr. I – 5-6 lat
Gr. II – 7-9 lat
Gr. III – 10-12 lat
Gr. IV – 13-15 lat

Program dostosowany do wieku dzieci. Praca w rożnych technikach plastycznych. Doskonalenie warsztatu malarskiego, rysunkowego, graficznego i rzeźbiarskiego. Techniki wizualne: fotografia artystyczna, animacja poklatkowa. Udział w konkursach.

Dekoratornia od 6 lat, nauczycielka: Lidia Mucha

Zajęcia plastyczne związane są z rzemiosłem artystycznym i dekoratorskim, inspirowane epokami i kierunkami w sztuce. Podczas pracy dzieci tworzą biżuterię, kolekcje mody, elementy dekoracyjne wystroju wnętrz itp.

Ceramika, od 6 lat, nauczycielka: Lidia Mucha

Pracownia ceramiki łączy techniki form przestrzennych – rzeźba, płaskorzeźba, odlew z gipsu, formowanie przestrzenne z różnych materiałów. Podstawą programu jest formowanie w masach ceramicznych, szkliwienie, dekorowanie angobą.

Język angielski, 6-13 lat, nauczycielka: Katarzyna Gut

Zajęcia z uczniami sześcioletnimi oraz z edukacji wczesnoszkolnej mają formę zabawy (piosenki, zabawy ruchowy, formy plastyczne, itp.). Podczas zajęć dla uczniów starszych realizowane są zagadnienia zgodne z podstawą programową dla danej klasy, rozszerzone o dodatkowe treści (różne święta, elementy kultury krajów anglojęzycznych, zagadnienia związane z zainteresowaniami dzieci).

Modelarstwo, od 7 lat, nauczyciel: Piotr Dymacz

Na zajęciach uczestnicy poznają techniki wykonywania różnych modeli latających, pływających i jeżdżących, z materiałów plastikowych, drewnianych i metalowych.

 

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego z siedzibą ul. Beskidzka 30, 30-619 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę. Więcej informacji: Ochrona Danych Osobowych.

 

Dostępność