Przystanek Forma t

W sobotę 13 kwietnia odbył się wernisaż wystawy prac uczestników zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez Panią Marię Guzik w Szkole Podstawowej nr 97 pt. „Przystanek …